بلاگ

دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش 2022

اردیبهشت 21, 1401 توسط اخبار سومیکو در:

دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات (کیتکس) ۲۰۲۲ کیش در حال برگزاری است. دست‌آوردهای 180 شرکت فعال در حوزه ارتباطات، اطلاعات، دانش‌بنیان و استارت‌آپی در دومین دوره نمایشگاه کیتکس 2022 کیش در فضایی نزدیک به 14 هزار مترمربع از تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت به نمایش گذاشته شده‌است.

این نمایشگاه شامل دو بخش است که در بخش اول غرفه‌های شرکت‌ها قرار دارد و در بخش دوم برنامه‌ ها ی جانبی از قبیل سمینارهای آموزشی، کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و رویدادهای علمی واستارت‌آپی برگزار خواهند شد. شش محور اصلی این نمایشگاه شامل توسعه شهر هوشمند، فناوری‌های نوین مالی، رمزارزها، استفاده از فناوری بلاک‌چین، فعالیت‌های محور IT، فناوری‌های توسعه‌ای برای زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات بوده و از اهداف مهم سازمان منطقه آزاد کیش نیز می‌توان به توسعه همکاری با شرکت‌های ارتباطی بزرگ کشور و شناسایی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی اشاره کرد.

در این رویداد بزرگ، چند قرارداد از جمله تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین تفاهم‌نامه هم‌کاری بین اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و سندیکای مخابرات ایران، امضا خواهند شد. هدف از امضای این قراردادها، اتصال اطلاعات درمانی تمام بیماران کشور با باشگاه سلامت بیمارستان جزیره کیش است. همچنین این تفاهم‌نامه ها همسو با توسعه سلامت هوشمند در جزیره کیش، توسعه خدمات ارتباطی و بهبود زیرساخت‌های اینترنتی و مخابراتی در کنار ایجاد جذابیت برای حضور شرکت‌های مختلف در کیش هستند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید