خدمات پس از فروش

کیفیت، شیوه تفکر ماست

واحد خدمات پس از فروش سومیکو علاوه بر تخصص منحصر به‌فرد خود در آنالیز زیرساخت شبکه‌های محلی مبتنی بر کابل‌کشی ساختار یافته مسی و فیبر نوری و زیرساخت فیزیکی مراکز داده، تنهـا نمایندگی مجاز برای عیب‌یابی و تعمیر دستگاه‌های مختلف فیوژن اسپـلایسر سـومیتـومـو الکتـریک ژاپن در ایـران بوده و به عنوان تنها نماینده در زمینه فروش و خدمــات پس از فروش و آموزش نصـب و راه‌انـدازی دستـگاه‌های مختلف فیـوژن سـومیتـومـو الـکتـریـک ژاپن نیز فعالیت دارد. خدمـات آموزش، نصب و راه‌اندازی دستـگاه‌ها نیز مانند خدمات پس از فروش با کادری کارآزمـوده، مجرب و در سریع‌ترین حالت ممکن بعد از دریافت درخواست از جانب مشتریان محترم انجام می‌شود.

مزایای خدمات پس از فروش سومیکو

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مزیـت ما برای خدمات پس از فروش، ارائه انواع مشاوره‌های رایگان در مورد دستگاه‌های فیوژن و کابل‌کشی ساختار یافته برای شبکه است. مشاوران و کارشناســان آموزش دیده ما در نهایت دقت و با صبر و حوصله فراوان این امور را انجام می‌دهند. شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره با مرکز پشتیبانی و خدمات پس از فروش سـومیـکو تماس بگیرید و یا با ارسال فرم زیر از این خـدمات بهره‌مند شوید.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید