درباره ما

شرکت ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ

شرکت دانش بنیان ترویج صنعت سومی پارسیان با نام تجاری ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در سال 1389 توسط گروهی از مهندسین متخصص و سرمایه گذاران ایرانی با ساختار مدرن و متفاوت از فضای سنتی با هدف تبلور و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ‌‌‌ رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . 

ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺴﯿﻮ ﺣﻮزه ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ درﺧﻮر اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎل 1391 با داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز، راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗــﻮان ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬــﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿــﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧــﺪﻣﺎت، اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧــﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ISO 9001 در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تولید، و ISO 10004 در مدیریت رضایت مندی مشتریان، و ISO 14001 در مدیریت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗــﻤﺎﻣﯽ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎي خود در حوزه تولید ملی با کیفیت، طبق استاندارد های جهانی جامع عمل بپوشاند که رضایت طیف وسیعی از مشتریان گواهی بر این ادعا می‌باشد

ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﯽ، ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣــﺼـﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑه طوری که ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

نیروی انسانی در شرکت دانش بنیان سومیکو

ما در شرکت ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ از طرق آموزش نیروی انسانی متخصص، تلاش داریم تا محصولات را منطبق بر آخرین استاندارد های روز ، تولید و روانه بازار هدف نماییم. ایجاد کلاسهای آموزشی تخصصی و عملی برای نیروهای خط تولید و گزارش گیری از تاثیرپذیری دوره های آموزش برگذار شده به بهبود عملکرد نیروی انسانی و رشد ایشان، راندمان تولید را بسیار بالاتر برده و در نتیجه محصولات نهایی را منطبق بر استاندارد های بین المللی و قابل رقابت با محصولات برند خارجی، نموده است.

سیستم انبار داری در کارخانه سومیکو​

شرکت سومیکو افتخار دارد با بهره گیری از سیستم انبار داری مکانیزه و استاندارد و خدمات برتر لجستیکی ، کلیه مواد اولیه و محصولات را با بهترین و ایده‌آل ترین شرایط محیطی و فیزیکی و منطبق بر استاندارد های محصولات مخابراتی و الکترونیکی با بهترین و ایده آل ترین شرایط محیطی و فیزیکی نگهداری نموده و بهترین خدمات حمل و نقل در اقصی نقاط ایران را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مشتریان خود قرار دهد و همچنین خدمات انبارداری ویژه ای به مشتریان خود ارائه می‌نماید

خط تولید اتصالات فیبرنوری و تجهیزات مسی در کارخانه سومیکو​

ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ دارای چهار خط تولید محصولات مبتنی بر فیبر نوری و دو خط تولید پچ کورد های  و محصولات مسی می باشد.

تیم تخصصی فیبر نوری سومیکو توانایی تولید ساالانه 300 هزار سر کانکتور فیبر نوری را در حال حاضر دارد که با نوجه به نیاز بازار و تربیت نیروی انسانی جدید این تولید به بیش از 500 هزار سر کانکتور فیبر نور خواهد رسید.

لابراتوار تخصصی تعمیرات تجهیزات جوش و ابزار سومیتومو

شرکت دانش بنیان ترویج صنعت سومی پارسیان تنها نماینده رسمی فروش و خدمات پس ار فروش محصولات سومیتومو ژاپن در زمینه انواع فیوژن اسپلایسر ها و تجهیزات مرتبط می باشد.

سرویس کمپ های طولانی و دوره ای جهت آپدیت دستگاه ها و تعمیرات دوره ای این تجهیزات در سومیکو انجام می شود.

برخی از گواهینامه ها و مجوز های سومیکو​

دارنده مجوز عضویت در شرکتهای دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری

عضویت در شورای  عالی انفورماتیک ایران

عضویت در سندیکای مخابرات ایران

دارای پروانه بهره برداری تولید، طراحی و منتاژ از اداره صنعت و معدن و تجارت

دارای مدرک بین المللی ایزو 14001 در مدیریت های زیست محیطی از QMS

دارای مدرک بین المللی ایزو 10004 در مدیریت رضایتمندی مشتریان از QMS

دارای مدرک بین المللی ایزو 9001 درمدیریت کیفیت از QMS

دارنده گواهی ثبت برند تجاری تولیدی با مارک سومیکو

دارنده مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

سومیکو مفتخر است با بسیاری از شرکتهای صنعتی و مخابراتی نظیر مخابرات زیر ساخت، مخابرات همراه، بانک، شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای نفت و گاز در مبحث فناوری اطلاعات همکاری داشته و توانسته رضایت مشتریان خود را کسب نماید.

با شرکت دانش بنیان سومیکو، در تماس باشید

جهت ارتباط با کارشناسان سومیکو در گروه های فیبر نوری، تجهیزات مبتنی بر مس، محصولات ارائه شده از برندهای موجود با شماره های زیر در تماس باشید:

4120 4361 21 98+

4170 4361 21 98+

4150 4361 21 98+

Adress

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه جهانسوز، پلاک 13 .شرکت سومیکو

 

Adress

آدرس کارخانه:

تهران، اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس اباد، بلوار بهارستان بلوار ازادی نبش نرگس 4

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید​

با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید

 • 4 + 99 =

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید