درباره ما

شرکت ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ

شرکت دانش بنیان ترویج صنعت سومی پارسیان با نام تجاری “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در سال 1389 توسط گروهی از مهندسین متخصص و سرمایه گذاران ایرانی با ساختار مدرن و متفاوت از فضای سنتی با هدف تبلور و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳﺎﺧت‌های ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ‌‌‌رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه‌اﺳﺖ . 

ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺴﯿﻮ ﺣﻮزه ﻓﯿﺒﺮ نوری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺧﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎل 1391 با داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز، راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻮان ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨش‌های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ISO 9001 در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تولید، و ISO 10004 در مدیریت رضایت‌مندی مشتریان، و ISO 14001 در مدیریت زﯾﺴﺖ‌ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن‌ﻫﺎی خود در حوزه تولید ملی با کیفیت، طبق استانداردهای جهانی جامع عمل بپوشاند که رضایت طیف وسیعی از مشتریان گواهی بر این ادعا می‌باشد.

ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﯽ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑه طوری که ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر می‌گردد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷد.

نیروی انسانی در شرکت دانش‌ بنیان سومیکو

ما در شرکت ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ از طریق آموزش نیروی انسانی متخصص، تلاش داریم تا محصولات را منطبق بر آخرین استانداردهای روز، تولید و روانه بازار هدف نماییم. ایجاد کلاس‌های آموزشی تخصصی و عملی برای نیروهای خط تولید و گزارش گیری از تأثیرپذیری دوره‌های آموزش برگزار شده به بهبود عملکرد نیروی انسانی و رشد ایشان، راندمان تولید را بسیار بالاتر برده و در نتیجه محصولات نهایی را منطبق بر استانداردهای بین المللی و قابل رقابت با محصولات برند خارجی، نموده‌است.

سیستم انبار داری در کارخانه سومیکو​

شرکت سومیکو مفتخر است که با بهره‌گیری از سیستم انبارداری مکانیزه و استاندارد و خدمات برتر لجستیکی، کلیه مواد اولیه و محصولات را با بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط محیطی و فیزیکی و منطبق بر استانداردهای محصولات مخابراتی و الکترونیکی با بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط محیطی و فیزیکی نگهداری نموده و بهترین خدمات حمل و نقل در اقصی نقاط ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مشتریان خود قرار دهد و همچنین خدمات انبارداری ویژه ای به مشتریان خود ارائه می‌نماید.

خط تولید اتصالات فیبر نوری و تجهیزات مسی در کارخانه سومیکو​

ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ دارای چهار خط تولید محصولات مبتنی بر فیبر نوری و دو خط تولید پچ کوردهای  و محصولات مسی می‌باشد.

تیم تخصصی فیبر نوری سومیکو توانایی تولید ساالانه 600 هزار سر کانکتور فیبر نوری را در حال حاضر دارد که با توجه به نیاز بازار و تربیت نیروی انسانی جدید این تولید به بیش از 850 هزار سر کانکتور فیبر نوری خواهد رسید.

لابراتوار تخصصی تعمیرات تجهیزات جوش و ابزار سومیتومو

شرکت دانش‌بنیان ترویج صنعت سومی پارسیان تنها نماینده رسمی فروش و خدمات پس ار فروش محصولات سومیتومو ژاپن در زمینه انواع فیوژن اسپلایسرها و تجهیزات مرتبط می‌باشد.

سرویس کمپ‌های طولانی و دوره‌ای جهت آپدیت دستگاه‌ها و تعمیرات دوره‌ای این تجهیزات در سومیکو انجام می‌شود.

برخی از گواهینامه‌ها و مجوزهای سومیکو

دارنده مجوز عضویت در شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری

عضویت در شورای  عالی انفورماتیک ایران

عضویت در سندیکای مخابرات ایران

دارای پروانه بهره برداری تولید، طراحی و مونتاژ از اداره صنعت و معدن و تجارت

دارای مدرک بین المللی ایزو 14001 در مدیریت‌های زیست‌محیطی از QMS

دارای مدرک بین المللی ایزو 10004 در مدیریت رضایت‌مندی مشتریان از QMS

دارای مدرک بین المللی ایزو 9001 در مدیریت کیفیت از QMS

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای-1

دارنده مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

ثبت علامت تجاری

دارنده گواهی ثبت برند تجاری تولیدی با مارک سومیکو

سومیکو مفتخر است با بسیاری از شرکت‌های صنعتی و مخابراتی نظیر مخابرات زیرساخت، مخابرات همراه، بانک، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های نفت و گاز در مبحث فناوری اطلاعات همکاری داشته و توانسته رضایت مشتریان خود را کسب نماید.

با شرکت دانش بنیان سومیکو، در تماس باشید

جهت ارتباط با کارشناسان سومیکو در گروه‌های فیبر نوری، تجهیزات مبتنی بر مس، محصولات ارائه شده از برندهای موجود با شماره‌های زیر در تماس باشید:

43614000 21 98+

Adress

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه جهانسوز، پلاک 13. شرکت سومیکو

Adress

آدرس کارخانه:

تهران، اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار آزادی، نبش نرگس 4

با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه باشید​

با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید

 • 5 + 5 =

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید