شبکه‌های دیتا

شبکه‌های دیتا

دیتا سنتر مانند قلب یک مجموعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بیش از 100 میلیارد صفحه وب وجود دارد که در 100 میلیون وب‌سایت پخش شده‌اند. بنابراین ، این مراکز داده شامل داده‌های عظیمی است که نیازمند تجهیزات به روز، سرعت بالا، و پایداری بیش  از پیش می‌باشد. صنایع شبکه‌های دیتا، مراکز داده، شبکه‌های درون شهری و شبکه‌های نظارتی-امنیتی و… همگی جزو صنایع شبکه‌های دیتاست.

دیتا سنتر نقش اصلی را در تحولات امروزی ایفا می‌کند. به طوری که تمامی نیازهای تجاری و ارتباطی روزمره ما، از طریق شبکه‌های دیتا برآورده می‌شود. این بخش به عنوان تامین‌کننده نیاز، دائما در حال به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. سومیکو با بهره‌گیری از دانش فنی به‌روز و تجربه، راه‌کارهای مختلفی را در جهت بهبود هر چه بیشتر این سیستم در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

راه‌کارهای سومیکو در شبکه‌های دیتا

راه‌کارها و محصولات سومیکو شامل زیرساخت‌های پشتیبانی و فناوری اطلاعات است که طیف گسترده‌ای از تجهیزات و سیستم‌ها را شامل می‌شود. در این مرحله، ارائه تجهیزات با درجه اطمینان بالا برای حفظ کیفیت خدمات امری ضروریست. سومیکو پیشرو در زمینه تجهیزات و راه‌کارهای شبکه مبتنی بر فیبر نوری و مس با ارائه راه‌حل‌های انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر برای نظارت بر داده‌ها در زمان واقعی و رویکرد استراتژیک آماده ارائه خدمات به مشتریان است.

WhatsApp Image 2021-09-12 at 18.23.17

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید