ترانک کابلهای فیبر نوری

 

 

کابل‌های چند انشعابی فیبر نوری (trunk Cable/Fan-out Cable) غالبا برای ارتباط سیستم‌های الکترونیکی مبتنی بر فیبر نوری استفاده می‌شوند که نیاز به کم حجم کردن مسیر انتقال در طول مسیر دارند. استفاده از کابل‌های چند انشعابی با توجه به مجتمع شدن چندین خط انتقال (تار نوری) در یک کابل، مسیریابی و خطایابی سیستمی را به مراتب ساده‌تر می‌نماید. این کابل‌ها به صورت داپلکس و سیمپلکس در انواع سینگل مد و مالتی مد و با تمامی کانکتورهای فیبر نوری، قابل اجرا هستند. موارد استفاده این نوع کابل‌های از پیش ساخته شده را می‌توان، مراکز داده اطلاعات و مراکز تلفن نام برد.

توضیحات

کابل‌های چند انشعابی فیبر نوری (trunk Cable/Fan-out Cable) در ارتباطات درون سالنی مخابراتی، شبکه‌های دیتا و شبکه ارتباطات، خطوط کوتاه پرظرفیت  انتقال دیتا، و شبکه‌های محلی LAN مورد استفاده گسترده‌ای قرار می‌گیرند. این کابل‌ها  به صورت یک سر اتصال (فن اوت کابل‌های فیبر نوری) و دو سر اتصال (ترانک کابل‌های فیبر نوری) در مدل‌های داپلکس و سیمپلکس در انواع سینگل مد و مالتی مد و با تمامی کانکتورهای فیبر نوری، قابل اجرا می‌باشند. کابل‌های چند انشعابی فیبر نوری غالباً Indoor بوده و از 2 الی 144 رشته فیبر نوری ساخته می‌شوند. با کابل های چند انشعابی فیبر نوری می‌توان ارتباط دو یا چند رک  و یا کابینت‌های مخابراتی را تنها با عبور یک لکبل به جای چندین کابل مورد نیاز با ظرفیت 2 اتلی 144 رشته تار نوری  با مدیریت و نگهداری بسیار ساده‌تر ایجاد نمود.

شرکت سومیکو ترانک کابل‌های فیبر نوری را در مدل‌های سینگل مد و مالتی مد جهت استفاده در مراکز پرسرعت داده با سرعت های 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps, 100Gbps  تولید و مطابق با استانداردهای بین‌المللی تست و نهایی سازی می‌نماید.

ویژگی‌ها:

 • جهت استفاده در محیط‌های داخل ساختمانی (Indoor)، اتصال به ماژول‌های توزیع‌کننده نوری، سیستم‌های نوری با تلفات کم و پهنای باند زیاد.
 • مطابق با استاندارد ANSI/TIA-568-C.3
 • استاندارد سازی شده با IEEE 802.3 (Gigabit and 10 Gigabit Ethernet) ANSI T11.2 (Fibre Channel) و ITU-T-G-984
 • صد در صد تست و نهایی سازی شده در کارخانه
 • عملکرد بالا با در نظر گرفتن پارامترهای Insertion loss , Return loss
 • امکان تولید در انواع UPC, APC با انواع کانکتورهای فیبر نوری (SC, LC, FC, DIN, ST, E2000, MU)
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل مد (G.652/G.657.A1 or A2/G.655) و مالتی مد(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5)

مناسب برای راهکارهای:

 • مرکز داده و پردازش اطلاعات
 • ساختمان‌های تجاری و اداری
 • سیستم‌های الکترونیک دولتی، بهداشتی و آموزش و پرورش
 • تکنولوژی FTTx

استانداردهای سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC, SVHC/95/2002

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید