فن اوت کابل‌های فیبر نوری

 

 

کابل‌های چند رشته فیبر نوری قابلیت انتقال از 4 الی 144 رشته تار نوری را دارا هستند و در انواع سینگل مد و مالتی مد تعریف می‌شوند. فن اوت کابل‌های فیبر نوری با کارایی و خصوصیات پیگتیل‌های تک رشته فیبر نوری تولید می‌شوند. تفاوت آن‌ها در تعداد تار و قطر کابل (بسته به نوع کابل Breakout, Mini Breakout, Micro Breakout, Micro Cable) مورد استفاده می‌باشد. انواع کانکتورها SC, LC, FC, E2000, MU, DIN, ST قابل ارائه هستند.

توضیحات

امروزه با توجه به استفاده گسترده شبکه‌های مخابراتی فیبر نوری در سالن‌های مخابراتی و شبکه‌های دیتا، نیاز به مدیریت صحیح کابل‌کشی و ساختار دهی مناسب در پچ پنل‌های مورد استفاده، به وضوح احساس می‌شود. از این رو کابل‌های چند رشته فیبر نوری که انشعابات تک رشته‌ای دارند، به طور مستمر در این شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حجم بسیار پایین‌تر کابل‌کشی (در بعضی 1:12 حجم انتقال نسبت به کابل‌کشی تک رشته ای)، دارا بودن تمامی خصوصیات و استانداردهای پچ کورد و پیگتیل‌های فیبر نوری از ویژگی‌های این گروه از محصولات می‌باشد.

ویژگی‌ها:

 • امکان تولید فن اوت کابل در انواع UPC و APC با انواع کانکتورهای SC, LC, FC, DIN, E2000, MU, ST (تمامی کانکتورهای تک رشته فیبر نوری)
 • امکان تولید با انواع کابل‌های خانواده Micro Breakout, Breakout, Micro Cable، در قطرهای 3mm – 15mm در انواع 12 الی 144 رشته.
 • متنوع در انواع بافرهای Tight Buffer, Semi-Tight Buffer
 • امکان تولید با انواع مواد روکش کابل PVC, LSZH/LSOH
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5
 • بازدهی کیفی بالا در انتقال با پایین‌ترین افت مجاز در پچ کابل‌های تولیدی
 • کابل‌ها مقاوم و مستحکم شده در کشش طولی با الیاف کولار (Kevlar Aramid Yarn)
 • امکان تولید با انواع کابل‌های استاندارد (Non-Armored)، غلاف‌دار (Armored)، ضد جونده (Anti-Rodent) و ضد فرسایش (Tactical)
 • صد در صد تست نهایی شده در پارامترهای اساسی (Insertion Lost & Return Lost)
 • تست و محاسبه اندازه مجاز Apex سر فرول توسط لیزر توسط دستگاه 3D Interferometer
 • سفارشی سازی در انتخاب رنگ و طول کابل در محدوده استاندارد
 • طراحی و سفارشی سازی محصول طبق نیاز مشتریان مطابق با ضوابط استاندارد

مناسب برای راهکارهای:

 • شبکه‌های فیبر نوری ویدئویی و تلویزیونی (CCTV, Video)
 • شبکه‌های ذخیره سازی اطلاعات
 • کانال‌های پرظرفیت و پرتراکم فیبر نوری (Finer Channel)
 • قابل استفاده در شبکه‌های محلی پرسرعت 1Gb/s , 10Gb/s , 40Gb/s, 100Gb/s
 • مراکز داده (Data center)
 • شبکه‌های ارتباطی سنتی Ethernet و Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 • شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر ATM, SONET, WDM

استانداردهای سازگار:

 • RoHS, CE (EN 50575 CPR), ISO9001 and WEEE Compliant
 • EIA/TIA, Telecordia GR-326-CORE Standards
 • IEC61754-7
 • TIA 605-4 (FOCIS 5)
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • ANSI /EIA -455 -171 – Method D1,D3

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید