فن اوت کابل‌‎های MTP/MPO فیبر نوری

 

 

فن اوت کابل‌های MTP/MPO جهت سهولت در نصب و مدیریت سریع کابل‌ها در ارتباطات پرتراکم فیبر نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌جایی که استفاده از کاست‌های مبدل MTP/ MPO مقرون به صرفه یا تجهیزات ارتباطی محدود باشد، از این نوع فن اوت‌ها استفاده می‌شود. این کابل‌ها دارای دوسر اتصال و در انواع 12 الی 144  رشته تولید می‌شوند.

توضیحات

فن اوت کابل‌های MTP/MPO جهت سهولت در نصب و مدیریت سریع کابل‌ها در ارتباطات پرتراکم فیبر نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌جایی که استفاده از کاست‌های مبدل MTP/ MPO مقرون به صرفه یا تجهیزات ارتباطی محدود باشد، از این نوع فن اوت‌ها استفاده می‌شود. این کابل‌ها دارای دو سر اتصال و در انواع 12 الی 144 رشته تولید می‌شوند.

صورت می‌پذیرد MTP/MPO توانایی انتقال هم‌زمان 12-24-36 رشته  را دارند، لذا با توجه به شرایط ذکر شده، انشعاب این کابل‌ها با کانکتورهای FC, LC, SC صورت می‌پذیرد. به صورت معمول هر 12 یا 24 رشته در یک کانکتور MTP/MPO و سر دیگر با انواع کانکتور منشعب می‌شود. از موارد استفاده این نوع اتصالات می‌توان، ارتباط بین دو یا چند پچ پنل پرتراکم، استفاده در مراکز داده اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات، کانال‌های پرظرفیت شبکه‌های فیبر نوری را نام برد. فن اوت این کابل‌ها در انواع سینگل مد و مالتی مد در دو گونه قلاف‌دار و بدون قلاف تولید می‌شوند

ما در شرکت سومیکو انواع فن اوت کابل‌های MTP/MPO را با بالاترین استانداردهای بین‌المللی تولید و نهایی سازی می‌کنیم. تمامی محصولات سومیکو استاندارد RoHS  را دارا هستد.

ویژگی‌ها:

 • امکان تولید فن‌اوت کابل در انواع UPC و APC با کانکتورهای  SC, FC, LC, E2000
 • امکان تولید با انواع کانکتورهای MTP/MPO  Male, Female , Elite MTP/MPO در نوع فرول‌های UPC, APC
 • امکان تولید با انواع کابل‌های خانواده Micro Breakout, Breakout, Micro Cable, MiniBreakout، در قطرهای 3mm – 17mm در انواع 12 الی 144 رشته.
 • متنوع در انواع بافرهای Tight Buffer, Semi-Tight Buffer
 • امکان تولید با انواع مواد روکش کابل PVC, LSZH/LSOH, OFNR, OFNP, FRNC,TPU
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل‌ مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655  و مالتی‌مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5
 • بازدهی کیفی بالا در انتقال با پایین‌ترین افت مجاز در پچ‌کابل‌های تولیدی
 • کابل‌ها مقاوم و مستحکم شده در کشش طولی با الیاف کولار (Kevlar Aramid Yarn)
 • امکان تولید با انواع کابل‌های استاندارد (Non-Armored)، غلاف‌دار (Armored)، ضد جونده (Anti-Rodent) و ضد فرسایش (Tactical)
 •  100% تست نهایی شده در پارامترهای اساسی (Insertion Lost & Return Lost)
 • تست و محاسبه اندازه مجاز Apex سر فرول توسط لیزر توسط دستگاه 3D Interferometer
 • سفارشی سازی در انتخاب رنگ و طول کابل در محدوده استاندارد
 • طراحی و سفارشی سازی محصول طبق نیاز مشتریان مطابق با ضوابط استاندارد

مناسب برای راهکارهای:

 • شبکه‌های فیبر نوری ویدئویی و تلویزیونی (CCTV, Video)
 • شبکه‌های ذخیره سازی اطلاعات
 • کانال‌های پرظرفیت و پرتراکم فیبر نوری (Finer Channel)
 • قابل استفاده در شبکه‌های محلی پرسرعت 1Gb/s , 10Gb/s , 40Gb/s, 100Gb/s
 • مراکز داده (Data center)
 • شبکه‌های ارتباطی سنتی Ethernet و Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 • شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر ATM, SONET, WDM

استانداردهای سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • ANSI /EIA -455 -171 – Method D1,D3

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید