محصولات

مودم 4G LTE سولتک (Soltek) مدل ST-WD421N

 

 

ST-WD421N یک 4G LTE CPE بی سیم با روتر بی سیم LTE بسیار یکپارچه است که هر چیزی که خانه یا کسب و کار کوچک شما برای دسترسی به اینترنت پرسرعت نیاز دارد فراهم می کند. گیت وی بی سیم LTE ، آنتن WIFI داخلی مجهز به دو آنتن، پورت های اینترنت سریع اترنت و اینترنت موبایل 4G از طریق بی سیم را در یک محصول واحد ترکیب کرده است . محصولی با کاربری آسان که اتصال اینترنت را برای همه دستگاه های شما به اشتراک می گذارد.

مشخصات فنی

 • Integrated Wireless and Fast Ethernet for IPTV and Realtime Streaming
 • Supports multiple WANs for flexibility, redundancy, and future connectivity
 • Multimode LTE Options TDD-LTE/FDD-LTE/UMTS/ 2 x CA/WCDMA
 • LTE CAT4 Release 10 MIMO 2×2 up to 300Mbps
 • Plug And Play, Convenient and Fast setup for everyone
 • TR069 support for simple remote management
 • Multi Language User Friendly Interface

توضیحات تکمیلی

برند

سولتک (Soltek)

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید