محصولات

مودم 4G LTE سولتک (Soltek) مدل ST-WD522N

 

 

ST-WD522N یک CPE رومیزی 4G LTE بی‌سیم با روتر بی‌سیم LTE بسیار یکپارچه است که همه آن چیزی است که خانه یا مشاغل کوچک شما برای دسترسی به اینترنت پرسرعت به آن نیاز دارد. دروازه بی‌سیم LTE ترکیبی از آنتن WIFI داخلی، مجهز به دو آنتن، پورت‌های اینترنت سریع اترنت، پشتیبانی از اینترنت موبایل 4G از طریق بی‌سیم در یک محصول واحد و آسان برای استفاده است که اتصال اینترنت را برای همه دستگاه‌های شما به اشتراک می‌گذارد.

Plug And Play، راحت و سریع؛ کارت 4G را وارد کنید و به اینترنت وصل شوید.

مشخصات فنی

 • Integrated Wireless and Fast Ethernet for IPTV and Realtime Streaming
 • Supports multiple WANs for flexibility, redundancy, and future connectivity
 • Multimode LTE Options TDD-LTE/FDD-LTE/UMTS/ 2 x CA/WCDMA
 • LTE CAT4 Release 10 MIMO 2×2 up to 300Mbps
 • Built-in 4800mAh battery., 4 Power Mode; no fear of power failure
 • TR069 support for simple remote management
 • Multi Language User Friendly Interface

توضیحات تکمیلی

برند

سولتک (Soltek)

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید