پچ کوردهای MTP/MPO فیبر نوری

 

 

کابل‌های از پیش ساخته (MTP/MPO Trunk Pre-connector) شامل 12، 24، 48 رشته فیبر نوری با روکش LSZH, PVC از جنس میکرو کابل‌ها هستند که از دو طرف با کانکتورهای MTP  یا MPO نهایی سازی شده‌اند. این کابل‌های راه‌کاری مناسب برای کم کردن حجم کابل‌های ارتباطی در شبکه‌های کامپیوتری و افزایش پهنای باند آن‌ها هستند.

توضیحات

کانکتورهای MTP/MPO جهت حذف کانکتورهای تک رشته‌ای همانند SC, LC, FC, E2000 و انواع دیگر کانکتورهای تک رشته‌ای به کار می‌روند تا در نتیجه فضای اشغال شده توسط کانکتور را کاهش و همزمان پهنای باند ارتباطی را افزایش دهند. ترکیب میکرو کابل‌های فیبر نوری به همراه کانکتورهای MTP/MPO راه‌کاری بسیار مطلوب برای ارتباطات پرتراکم شبکه های دیتا سنتری به شمار می‌رود. کابل‌های MTP/MPO  برای شبکه‌های که نیاز به پهنای باند بالا نظیر 10Gbp , 40Gbps ,100Gbp داشته باشند و  ظرفیت فضای محدود در انتقال وجود داشته باشد، بهینه سازی شده‌اند. ترانک‌های MTP در انواع 12Cores تا 48Cores تعریف و طبق نیاز مشتری، بهینه و نهایی می‌شوند.

ما در شرکت سومیکو با دو نوع کانکتور Male , Female  شروع به تولید انواع پچ کابل‌های MTP و MPO کرده‌ایم. که منطبق بر استانداردهای جهانی، تست و نهایی سازی و عرضه می‌شوند.

ویژگی‌ها:

 • امکان تولید فن اوت کابل در انواع UPC و APC با کانکتورهای MTP/MPO ( male or female )
 • امکان تولید با انواع کابل‌های خانواده Micro Breakout, Breakout, Micro Cable، در قطرهای 3mm – 15mm در انواع 12 الی 48 رشته.
 • متنوع در انواع بافرهای Tight Buffer, Semi-Tight Buffer(Easy-to-Strip)
 • امکان تولید با انواع مواد روکش کابل PVC, LSZH/LSOH
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5
 • بازدهی کیفی بالا در انتقال با پایین‌ترین افت مجاز در پچ کابل‌های تولیدی
 • کابل‌ها در کشش طولی با الیاف کولار مقاوم و مستحکم شده‌اند (Kevlar Aramid Yarn)
 • امکان تولید با انواع کابل‌های استاندارد (Non-Armored)، غلاف‌دار (Armored)، ضد جونده (Anti-Rodent) و ضد فرسایش (Tactical)
 • صد در صد تست نهایی شده در پارامترهای اساسی (Insertion Lost & Return Lost)
 • تست و محاسبه اندازه مجاز Apex سر فرول توسط لیزر توسط دستگاه 3D Interferometer
 • سفارشی سازی در انتخاب رنگ و طول کابل در محدوده استاندارد
 • طراحی و سفارشی سازی محصول طبق نیاز مشتریان مطابق با ضوابط استاندارد

مناسب برای راهکارهای:

 • شبکه‌های فیبر نوری ویدئویی و تلویزیونی (CCTV, Video)
 • شبکه‌های ذخیره سازی اطلاعات
 • کانال‌های پرظرفیت و پرتراکم فیبر نور‌ی (Finer Channel)
 • قابل استفاده در شبکه‌های محلی پرسرعت 1Gb/s , 10Gb/s , 40Gb/s, 100Gb/s
 • مراکز داده (Data center)
 • شبکه‌های ارتباطی سنتی Ethernet و Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 • شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر ATM, SONET, WDM

استانداردهای سازگار:

 • RoHS, CE (EN 50575 CPR), ISO9001 and WEEE Compliant
 • EIA/TIA, Telecordia GR-326-CORE Standards
 • IEC61754-7
 • TIA 605-4 (FOCIS 5)
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • ANSI /EIA -455 -171 – Method D1,D3

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید