پچ کوردهای Uniboot فیبر نوری

 

 

در شبکه‌های کامپیوتری امروزه تلاش برای دست‌یابی به بستر ارتباطی با تراکم و سرعت بالا که به طور روز افزون در حال گسترش است، نحوه مدیریت کابل‌کشی شبکه، موضوعی چالش برانگیز و نگران کننده است. در واقع، نگرانی اصلی بیشتر این است که چگونه می‌توان کابل‌های بیشتری را در فضای کمتر، مدیریت نمود. پچ کوردهای Unboots سومیکو، فضای مدیریت کابل‌کشی را در مقایسه با پچ کوردهای استاندارد به نصف کاهش می‌دهد. فضای اشغال شده توسط کانکتورهای LC Unboots دقیقأ مشابه کانکتورهای LC زوجی (Duplex) خواهد بود و با توجه به استاندارد قطر Boot کانکتور 3 میلی‌متر می‌باشد. جنس روکش کابل به صورت پیش فرض LSZH می‌باشد و در صورت نیاز روکش‌ها از جنس TPE,TPU,PVC قابل ارائه هستند.

توضیحات

امروزه به طور متداول از پچ کابل‌های فیبر نوری در صنعت مخابرات استفاده می‌شود. پچ کورد و پیگتل‌های فیبر نوری عضو جدایی ناپذیر این ارتباطات به شمار می‌روند. این اتصالات به طور کلی در دو نوع سینگل مد و مالتی مد، وابسته به نیاز شبکه ارتباطی، تولید می‌شوند. انواع پچ کابل‌های سینگل مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 فیبر نوری با روکش‌های PVC, LSZH, TPU, TPE توسط لابراتوار سومیکو، جهت ساخت پچ کابل‌ها استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها:

 • قابلیت تولید در انواع کابل با قطرهای 2mm, 3mm
 • قابلیت تولید با انواع کانکتورهای LC, SC
 • قابلیت تولید در انواع فرول‌های UPC, APC
 • قابلیت تولید با انواع کابل‌های سینگل مد (G.655, G652.D, G657.A1/A2) و مالتی مد (50/125)OM1(62.5/125), OM2(50/125),OM3(50/125) ,Om4(50/125) ,OM5
 • قابلیت تولید انواع کابل با روکش‌های LSZH, PVC, TPU, TPE
 • ضریب تضعیف بسیار پایین (Low insertion Loss)
 • کاهش 50 درصدی نسبت به فضای اشغال شده توسط کابل‌های استاندارد
 • دارای ساختار زوجی با قابلیت تعیین پولاریته کانکتور (Parallel , Cross over)
 • مطابق با استانداردهای IEC 61754, IEC 61755
 • مطابق با استاندارد RoHS

مناسب برای راهکارهای:

 • مرکز داده و پردازش اطلاعات
 • ساختمان‌های تجاری و اداری
 • شبکه‌های کامپوتری (Data Center) با تراکم متوسط و بالا
 • تکنولوژی FTTx

استانداردهای سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC, SVHC/95/2002

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید