پیگتیل های فیبر نوری

 

 

پیگتیل های فیبر نوری برای دسترسی به پهنای باند وسیع و سرعت انتقال بالا، گزینه مناسبی برای ارتباط سیستمهای مخابراتی و شبکه بشمار میرند. این تولیدات در انواع تکی ( Simplex ) و زوجی ( Duplex ) و در گونه های معمولی ( Non – Armored ) و صنعتی( Armored ) قابل استفاده در انواع اتصالات می باشند.

 

توضیحات

امروزه به طور متداول از پیگتیل های فیبر نوری در صنعت مخابرات استفاده میشود. پیگتیل های فیبر نوری عضو جدایی ناپذیر این ارتباطات به شمار می روند. این اتصالات به طور کلی در دو نوع سینگل مد و مالتی مد ، وابسته به نیاز شبکه ارتباطی، تولید می شوند. انواع تار سینگل مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 فیبر نوری با روکش های PVC, LSZH, TPU, TPE توسط لابراتوار سومیکو ، جهت ساخت پیگتیل استفاده می شود.

ویژگیها:

 • جهت استفاده در: پچ پنل های فیبر نوری
 • مطابق با استاندارد ANSI/TIA-568-C.3
 • استاندارد سازی شده با IEEE 802.3 (Gigabit and 10 Gigabit Ethernet) ANSI T11.2 (Fibre Channel) و . ITU-T-G-984
 • صد در صد تست و نهایی سازی شده در کارخانه
 • عملکرد بالا با در نظر گرفتن پارامترهای Insertion loss , Return loss
 • امکان تولید در انواع UPC, APC با انواع کانکتور های فیبر نوری (SC, LC, FC, DIN, ST, E2000, MU)
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل مد (G.652/G.657.A1 or A2/G.655) و مالتی مد(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5)

مناسب برای راهکارهای:

 • مرکز داده و پردازش اطلاعات
 • ساختمان های تجاری و اداری
 • سیستمای الکترونیک دولتی ، بهداشتی و آموزش و پرورش
 • تکنولوژی FTTx

استاندارد های سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC, SVHC/95/2002

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید