محصولات سومیکو

پیگتیل های فیبر نوری

 

 

پچ کورد های فیبر نوری برای دسترسی به پهنای باند وسیع و سرعت انتقال بالا، گزینه مناسبی برای ارتباط سیستمهای مخابراتی و شبکه بشمار میرند. این تولیدات در انواع تکی ( Simplex ) و زوجی ( Duplex ) و در گونه های معمولی ( Non – Armored ) و صنعتی( Armored ) قابل استفاده در انواع اتصالات می باشند.

 

توضیحات

امروزه به طور متداول از پچ کابل های فیبر نوری در صنعت مخابرات استفاده میشود. پچ کورد و پیگتیل های فیبر نوری عضو جدایی ناپذیر این ارتباطات به شمار می روند. این اتصالات به طور کلی در دو نوع سینگل مد و مالتی مد ، وابسته به نیاز شبکه ارتباطی، تولید می شوند. انواع پچ کابل های سینگل مد G.652 / G.657.A1 / G.657.A2 / G.655 و مالتی مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 فیبر نوری با روکش های PVC, LSZH, TPU, TPE توسط لابراتوار سومیکو ، جهت ساخت پچ کابل ها استفاده می شود.

 

ویژگیها:

 • جهت استفاده در: محیط های داخل ساختمانی (Indoor)، اتصال به ماژول های توزیع کننده نوری، سیستمهای نوری با تلفات کم و پهنای باند زیاد.
 • مطابق با استاندارد ANSI/TIA-568-C.3
 • استاندارد سازی شده با IEEE 802.3 (Gigabit and 10 Gigabit Ethernet) ANSI T11.2 (Fibre Channel) و . ITU-T-G-984
 • صد در صد تست و نهایی سازی شده در کارخانه
 • عملکرد بالا با در نظر گرفتن پارامترهای Insertion loss , Return loss
 • امکان تولید در انواع UPC, APC با انواع کانکتور های فیبر نوری (SC, LC, FC, DIN, ST, E2000, MU)
 • قابلیت تولید در انواع تارهای فیبر نوری خانواده سینگل مد (G.652/G.657.A1 or A2/G.655) و مالتی مد(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5)

مناسب برای راهکارهای:

 • مرکز داده و پردازش اطلاعات
 • ساختمان های تجاری و اداری
 • سیستمای الکترونیک دولتی ، بهداشتی و آموزش و پرورش
 • تکنولوژی FTTx

استاندارد های سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC, SVHC/95/2002

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید