SUMITOMO

 

محصولات قابل ارائه از کمپانی سومیتومو:

دامنه محصولات Sumitomo Electric بسیار گسترده است. از میکرو Splicerهای دستی، برای پروژه‌های FTTx و مرکز داده گرفته تا High-Definition Core Aligning splicers برای زیرساخت شبکه و Ribbon Splicers برای شبکه‌های با تراکم بسیار بالا را می‌توان در محصولات فیوژن اسپلایسر سومیتومو یافت.

شرکت سومیکو نماینده رسمی محصولات SUMITOMO Electric ژاپن، در ایران می‌باشد. حوزه فعالیت شرکت سومیکو در محصولات و تجهیزات فیبر نوری و شبکه‌های دیتاسنتری و همچنین محصولاتی بر پایه توپولوژی‌های FTTx می‌باشد. دستگاه‌های جوش فیبر نوری و تجهیزات و ابزارهای مرتبط با این نوع ماشین‌ها، ابزارها، قطعات و تجهیزات ارتباطی در حوزه فناوری‌های FTTx و همچنین تار فیبر نوری از جمله محصولاتی هستند که شرکت سومیکو با همکاری این کمپانی معتبر، می‌تواند برای مصرف‌کنندگان داخلی تامین نماید. شرکت سومیکو همچنین نماینده رسمی خدمات پس از فروش تجهیزات جوش فیبر نوری (Fusion Splicer, Fusion Tools) در ایران است.

برای پیوستن به سایر افرادی که شبکه خود را با Sumitomo Electric Fusion Splicers می‌سازند، روی محصولات زیر کلیک کنید.

Type72cplus

دستگاه‌های جوش فیبر نوری و ابزارهای مرتبط با آن‌ها

کابل‌های فیبر نوری و تجهیزات FTTx

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید