بلاگ

اقدامات لازم برای نگهداری از باتری های فیوژن اسپلایسر

دی 22, 1400 توسط مقالات در:

طول عمر باتری در دستگاه های فیوژن اسپلایسر از مهم ترین مواردی هست که باید به آن پرداخته شود. رعایت کردن چند نکته جهت حفظ سلامت کاربر ، دستگاه جوش تار نوری و نیز افزایش طول عمرباتری ،بایستی کاملاً مورد توجه قرار گیرد

1 – قبل از اولین استفاده از باتری ، باید آنرا به طور کامل شارژ نمود .
2 – برای حفظ کیفیت نقاط جوش تارهای نوری ، ظرفیت باتری باید بیشتر از 20 % باشد .
3 – به هیچ عنوان نسبت به دستکاری باتری ، تعویض سلول و استفاده از باتری های متفرقه اقدام ننمایید .
4 – درصورت مشاهده هرگونه تغییر وضعیت ظاهری باتری و یا کاهش ناگهانی ظرفیت آن ، ضمن عدم استفاده از آن ، بلافاصله با مرکز تعمیرات تماس بگیرید .
5 – از قرار دادن باتری در معرض حرارت و گرمای زیاد ، یا شارژ کردن اضافی و طولانی مدت بپرهیزید.
6 – اگر قصد ندارید برای مدت طولانی از دستگاه فیوژن استفاده نمایید، بهتر است باتری آن را خارج نمایید.

تاثیر دما بر طول عمر باتری

به ازای افزایش دما ، حدود 50% از طول عمر باطری کاسته می شود. از اینرو توصیه می شود از قرار دادن باطریها درکنار تجهیزات گرما زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری شود .طبق تحقیقات انجام شده میانگین طول عمر باتریها در دمای پایین تر و محیط های سردتر، بالاتر میباشد.

تعداد دفعات و عمق دشارژ باتری

بدیهی است هر چه دفعات و عمق دشارژ بیشتر باشد طول عمر باتری کاهش می یابد. در صورت تخلیه و دشارژ باطری تا 100% ظرفیتش و شارژ مجدد آن ، پس از چندین بار استفاده، باتری مذکور غیر قابل استفاده خواهد بود . اما در صورتی که تخلیه و دشارژ باتری هر بار تا 30% ظرفیت باتری اتفاق بیافتد ، باتری طول عمر بیشتری خواهد داشت . البته این در صورتی معتبر است که دمای محیط مناسب بوده و شارژر نیز از مشخصه های کاری خوبی برخوردار باشد .

باتری فیوژن اسپلایسر سومیتومو (BU-16)

باتری قابل تعویض مدل BU-16 که به طور خاص برای دستگاه های فیوژن Sumitomo Electric سریTYPE-72،TYPE-82و TYPE-Q102 طراحی شده است.

باتری فیوژن اسپلایسر سومیتومو (BU-11)

باتری قابل تعویض مدل BU-11 که به طور خاص برای دستگاه های فیوژن Sumitomo Electric سری TYPE-71, 81, Q101 , 55, T-600C و Z1C. طراحی شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید