پچ‌کوردهای تاکتیکی و نظامی فیبر نوری

 

 

کابل‌های تاکتیکال نظامی عمدتاً جهت ارتباطات موقت نظامی، مسـیرهای سخت ارتباطی و به طور کلی در موراد اضطراری که نیاز به ارتباط فیبر نوری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. کابل‌ها به صـورت Armored بوده و با توجه به رعایت اصـول ارتباطی در صـنعت نظامی، از اسـتانداردهای IP68, IP67 تبعیت می‌نمایند. این نوع کابل‌ها با توجه به داشتن استانداردهای ضد آب، ضد خورندگی، ضد خمش، ضد فشـــــار، غالبا در صنایع نفت و گاز و معدن نیز به کار می‌روند.

توضیحات

کابل‌های تاکتیکال عمدتاً جهت ارتباطات موقت در مســیرهای سخت ارتباطی و به طور کلی در موراد اضطراری که نیاز به ارتباط فیبر نوری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. کابل‌ها به صورت Armored و Armored- Non بوده و با توجه به رعایت اصـول ارتباطی در صــنعت نظامی، از اســتانداردهای IP68, IP67 تبعیت می‌نمایند. این نوع کابل‌ها با توجه به داشتن استانداردهای ضد آب، ضد خورندگی، ضد خمش، ضد فشار، غالبأ در صنایع نفت و گاز و معدن نیز به کار می‌روند. طراحی کانکتورها به صـورتی است که دو المان اتصـال در یکدیگر قفل شوند و پین‌های مشخص کننده مسیر اتصال (guide pin) باعث دقت بالا در نقطه اتصال فیبر و در نتیجه، دقت بالا در پارامترهای انتقال نظیر ( IL(Insertion Loss و (RL(Return Loss خواهد شد.
با توجه به پارامترهای فیزیکی این نوع پچ کابل‌ها نظیر مقاومت کششـی بالا، مقاومت در برابر خوردگی، ضد آب، ضد گرد و غبار، مقاومت در برابر محیط‌های خشـن و…، می‌توان از این نوع اتصالات در ارتباطات نظامی، تجهیزات و حمل و نقل هوایی، تعمیرات و دیگر سیستم‌های کابل‌کشی در فضای باز استفاد نمود.
ما در شرکت سومیکو تنوعی از پچ کابل‌های نظامی را در انواع سـینگل مد و مالتی مد، در مدل‌های 2 تا 12 رشـته با انواع کانکتورهای مختص به فیبرنوری، منطبق بر اسـتانداردهای حوزه نظامی فیبرنوری، تولید، تست و نهایی سازی می‌نماییم.

ویژگی‌ها:

 • توان کارکرد در دمای 55- تا 85+ درجه سانتی‌گراد.
 • ضد آب، ضد فرسایش، ضد خورندگی، ضد خمش، ضد فشار (در فشار پایدار خمیدگی ت 200 دور).
 • جنس پشش کابل از پلی اورتان و غلاف فلزی از جنس فولاد ضد زنگ.
 • امکان تولید با انواع کابل‌های Armored و Non Armor.
 • جنس کانکتورها از آلومینیوم با روکش کادمینیوم سیاه.
 • میزان افت اتصال Pulley to Pulley کابل سینگل مد حداکثر تا 0.4dB و کابل مالتی مد حداکثر تا 0.5dB.
 • مقاوم در برابر ضربه (تا 200 ضربه 440N مداوم).
 • دارای استاندارد IP67, IP68.

مناسب برای راهکارهای:

 •  صنایع ارتباطات نظامی زمینی، هوایی، دریایی.
 •  صنایع انرژی پاک (آب، باد، خورشید).
 •  صنایع نفت، گاز و معدن.
 •  شبکه‌های تلویزیونی CATV.
 •  ارتباطات اضطراری نوری در محیط‌های خشن و خشک.
 •  صنایع هوا فضا.

استانداردهای سازگار:

 • IEC60603-7
 • (IEC 60529 (IP68, IP67
 • IEC 61754-7
 • NFPA 262
 • IEC 60793-2-50
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC. SVHC/95/200

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید