مقالات

پچ پنل های ماژولار و پرتراکم فیبر نوری

توسطمقالات در:

مقدمه:با افزایش روزافزون تعداد کاربران شبکه‌های مخابراتی و افزایش ترافیک شبکه، نیاز به افزایش و توسعه پهنای باند، کاملاً در مراکز داده و شبکه‌های ارتباطی، احساس می‌شود. روش‌های مدیریت کابل‌کشی که درگذشته و حال استفاده می‌شود، با توجه به‌ شتاب و سرعت رشد و توسعه شبکه‌ها، جوابگو نیستند، درنتیجه، باید روش‌های نوین و بهینه‌تر، برای […]

مقایسه کابل‌کشی نقطه ‌به ‌نقطه و ساختار یافته

توسطمقالات در:

با توجه به پیشرفت‌های گسترده در زمینهIOT یا اینترنت اشیاء، پردازش ابری و موبایل، بیشتر ارتباطات در شبکه‌ها به سمت بی‌سیم سوق پیداکرده است، اما این دلیل نمی‌شود که صنعت کابل‌کشی به پایان رسیده باشد. هرچند ملزومات شبکه‌ها به‌سرعت توسعه‌یافته‌اند اما هنوز کابل‌کشی جزء اساسی در هر محیط مربوط به IT و مخابرات است. با […]

تفاوت بین کابل فیبر نوری و کابل کواکسیال و زوج سیم به هم تابیده

توسطمقالات در:

همانطورکه می‌دانید، سال‌هاست که در ارتباطات، از کابل و سیم، برای ایجاد لینک‌های ارتباطی و ارسال و دریافت، استفاده می‌شود، درعین‌حال، راهکارهای بی‌سیم هم، وجود دارد. بیشترین نوع کابل‌هایی که برای توسعه شبکه‌های ارتباطی استفاده شده‌اند، شامل زوج سیم، کابل کواکسیال و فیبر نوری، بوده است. هرچند، هریک از این انواع، به‌طور مساوی و یکسان، […]

زمانی برای بهینه‌سازی شبکه DWDM شما با استفاده از FMT

توسطمقالات در:

فناوری DWDM به‌طور گسترده‌ای در خلال این سال‌ها به‌کار رفته است و در آینده هم با فراهم کردن پهنای باند برای حجم زیادی از داده‌ها، ادامه خواهد یافت.در حقیقت، ظرفیت سیستم‌ها با پیشرفت فناوری‌ها رشد خواهد کرد که منجر به فضاسازی نزدیک‌تر و درنتیجه تعداد بیشتری از طول‌موج‌ها می‌شود. اما باوجود همه این‌ها DWDM همچنان […]

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید